DIGITAL

Tạo nên sức mạnh cho doanh nghiệp NHỮNG GIẢI PHÁP DIGITAL MARKETING HIỆU QUẢ. Các hoạt động Digital Marketing của chúng tôi được phát triển hợp lý dựa trên mối liên hệ chặt chẽ giữa các nhân tố: HÀNH VI, NHÂN KHẨU HỌC VÀ TÂM LÝ CỦA ĐỐI TƯỢNG MỤC TIÊU.

Digital Performance, SEO/SEM, thiết kế và phát triển website là những dịch vụ Digital nổi bật của SMARTCOM.

COMMUNICATION

SMARTCOM xây dựng và triển khai các kế hoạch truyền thông dựa trên sự thấu hiểu về TÂM LÝ KHÁCH HÀNG, PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CÙNG SỨC KHOẺ THƯƠNG HIỆU thông qua những công cụ chuyên nghiệp.

Dịch vụ PR, XỬ LÝ VÀ QUẢN TRỊ DANH TIẾNG THƯƠNG HIỆU đều được nhiều khách hàng lớn lựa chọn dựa trên 3 yếu tố chính: KỊP THỜI – HOÀN THIỆN – HIỆU QUẢ.

CREATIVE

Các sản phẩm truyền thông sáng tạo của SMARTCOM thu hút được sự quan tâm của khách hàng nhờ
CÂU CHUYỆN HẤP DẪN, NGÔN TỪ ĐẦY TÍNH THUYẾT PHỤC CÙNG HÌNH ẢNH ẤN TƯỢNG.

MEDIA

SMARTCOM xây dựng những GIẢI PHÁP TRUYỀN THÔNG dựa trên sự phát triển của khoa học công nghệ cùng với sự sáng tạo của đội ngũ nhân viên năng động, nhiệt huyết nhà SMARTCOM.
SMARTCOM sử dụng SOCIAL LISTENING để mang tới những giá trị phù hợp tới khách hàng.
Những dịch vụ truyền thông bao gồm SÁNG TẠO NỘI DUNG, QUẢNG CÁO NGOÀI TRỜI VÀ XỬ LÝ KHỦNG HOẢNG TRUYỀN THÔNG của doanh nghiệp.

Để SMARTCOM lắng nghe câu chuyện của bạn!