Các hoạt động DIGITAL MARKETING của chúng tôi được phát triển hợp lý dựa trên mối liên hệ chặt chẽ giữa các nhân tố về HÀNH VI, NHÂN KHẨU HỌC VÀ TÂM LÝ của đối tượng mục tiêu.

DIGITAL PERFORMANCE, SEO/SEM;
THIẾT KẾ VÀ PHÁT TRIỂN WEBSITE
là những dịch vụ Digital nổi bật của SMARTCOM.

Phân phối và tối ưu hóa hợp lý các quảng cáo của doanh nghiệp trên mạng xã hội và các công cụ quảng cáo, tìm kiếm.

Thiết kế UX/UI và
phát triển website

Thiết kế và phát triển
ứng dụng trên
các thiết bị di động.

Dịch vụ SEO/SEM

Lập kế hoạch và
triển khai các chiến dịch truyền thông trực tuyến.

Email
marketing