SMARTCOM xây dựng và triển khai các kế hoạch truyền thông dựa trên sự thấu hiểu về tâm lý khách hàng, phân tích thị trường cùng sức khỏe thương hiệu thông qua những công cụ chuyên nghiệp.

Dịch vụ quản lý về PR, Xử lý và quản trị danh tiếng thương hiệu đều được nhiều khách hàng lớn lựa chọn trên 3 yếu tố chính: KỊP THỜI – HOÀN THIỆN – HIỆU QUẢ.

Xây dựng và triển khai các kế hoạch truyền thông phù hợp.

Lên kế hoạch và
phát triển các hoạt động truyền thông nội bộ

Xây dựng kế hoạch phù hợp và tiến hành trao đổi với các đối tác, nhà đầu tư,…

Xây dựng và triển khai kế hoạch với nhiều kênh PR.

Xây dựng và
triển khai kế hoạch truyền thông với
người có ảnh hưởng.
(vi mô – vĩ mô)

Quản lý và giám sát
tiến độ.